Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:

Chuỗi hạt kim cang Ấn độ 9li 21 hạt có hồ lô lu thống khắc kinh Phật trừ tà

240,000₫
Mã kimcangHL10

Chuỗi hạt bồ đề kim cang (Ấn độ) 9li 18 hạt đeo tay dây rút

240,000₫
Mã KAD210808

Tràng hạt kim cang Tây tạng 5 múi 12li 108 hạt, niệm Phật, đeo cổ

599,000₫ 359,000₫
Mã kimcangLT12

Tràng hạt 12 li gỗ trắc đẹp 108 hạt tròn lần hạt niệm Phật, đeo cổ

450,000₫
Mã trac 10812