Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:

Chuỗi bồ đề tinh nguyệt nâu đỏ 10li 108 hạt niệm Phật, đeo cổ

590,000₫ 499,000₫
Mã bdTNd10108

Chuỗi 108 hạt 6li gỗ xoắn có điểm chùy kim cang và xen hạt quấn tay 3-4 vòng

150,000₫
Mã gx10806

Tràng hạt gỗ bác xanh 18li 18 hạt niệm Phật

400,000₫ 360,000₫
Mã BX1818

Chuỗi tay gỗ sưa hạt tròn 16li 18 hạt vân rất đẹp lần hạt niệm Phật

800,000₫
Mã sua1618

Chuỗi gỗ dâu rừng 10li 108 hạt niệm Phật

300,000₫
Mã dauR10810

Chuỗi 108 hạt gỗ trắc bóng10li niệm Phật, đeo cổ

300,000₫
Mã tracT10810

Chuỗi tràng hạt mã não đỏ 8 li 108 hạt lần hạt niệm Phật có điểm

300,000₫ 280,000₫
Mã naodo10808

Chuỗi đá mã não đỏ 108 hạt 6li

300,000₫ 250,000₫
Mã naodo10806