0

Menu

27%
Tràng hạt kim cang lu thống 108 hạt 4li Nepal quấn tay 3 vòng tay nhỏ 40-43kg

Tràng hạt kim cang lu thống 108 hạt 4li Nepal quấn tay 3 vòng tay nhỏ 40-43kg

290,000₫395,000₫
Mã SP: KAD10880001

Tràng hạt kim cang lu thống 108 hạt 4li Nepal quấn tay 3 vòng (tay nhỏ hoặc trung bình), đeo cổ 

Số lượng 108 hạt, có hồ lô

kích thước: 4li=4mm

Công dụng: 

Chuỗi Kim Cang (Rudraksha) là chuỗi đeo tay may mắn và giúp cho chủ nhân nương theo chánh pháp.

Chuỗi Kim Cang giúp trừ tà, cầu may mắn, bình an, dùng trì kinh niệm phật, trì chú hay dùng làm trang sức, quà tặng may mắn, cát tường. Các Yogi thường dùng chuỗi bồ đề kim cang để dễ dàng đạt tới trạng thái định, bình an và hạnh phúc. Ngoài ra chuỗi bồ đề kim cang còn được dùng trì chú, trì thủ lăng nghiêm rất linh ứng.

Trong Phật học thì con số 108 tượng trưng cho 108 phiền não (Kleśā) của con người. Lục giác (thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, cảm giác, và thức giác) nhân làm ba, tức ba loại phản ứng (lạc, khổ, vô ký) thì ra con số 18. Mười tám nhân hai, tức hai thể (thiện hay bất thiện) thì có con số 36. Ba mươi sáu nhân ba, tức ba thời (quá khứ, hiện tại, và vị lai) thì là con số 108 phiền não.

Cho nên chúng ta lần tràng hạt 108 lần trong khi niệm Phật, là quyết tâm đoạn trừ 108 món phiền não mà mình đã tạo trong ba đời. Đoạn trừ 108 món phiền não cũng có nghĩa là làm cho sáu căn thanh tịnh.Phật giáo Việt Nam thì giải thích là khi lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) không thanh tịnh vì thiếu lục thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức) thì dễ bị giao động bởi lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp). Sáu căn, sáu trần, và sáu thức cộng lại, thành ra thập bát giới (18). Con số này nhân cho sáu phiền não căn bản (tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến) thì là số thành 108 (18x6=108).

Từ xưa đến nay chuỗi hạt 108 hạt được xem như vật-may-mắn người ta chọn mang bên mình. Bạn sẽ cảm thật yên tâm hơn, tự tin hơn khi đeo chuỗi hạt cát tường này

LH: 0903638589

Sản phẩm khuyến mãi