1.2 Phật bản mệnh phù hộ 12 con giáp

Sắp xếp theo:

Bồ Tát Hư Không Tạng (Akasagarbha) Phật bản mệnh tuổi Sửu và Phật bản mệnh tuổi Dần 3x2cm

200,000₫
Mã SP: phatdenSuuDan

Bồ Tát Hư Không Tạng (Akasagarbha) còn dịch là Hư Không Dựng Bồ Tát đá mắt hổ vàng nâu, ngài là Phật bản mệnh tuổi Sửu và Dần.

320,000₫
Mã SP: PhatMHsuudan

Bồ Tát Phổ Hiền là Phật bản mệnh của người tuổi Thìn và tuổi Tỵ 3x2cm

200,000₫
Mã SP: phatdenthinty

Bồ Tát Phổ Hiền là Phật bản mệnh đá mắt hổ 3,2x2cm của người tuổi Thìn và tuổi Tỵ,

320,000₫
Mã SP: PhatMHthity

Mặt Phật Bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát đá mắt hổ vàng nâu 3x2cm

320,000₫
Mã SP: phatMHngo

Mặt Phật Bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát đá núi lửa thiên nhiên Obsidian 5x3,6cm độ TUỔI NGỌ

400,000₫
Mã SP: Obsidianngo

Mặt phật Bất Động Minh Vương đá mắt hổ hộ mệnh người tuổi Dậu

320,000₫
Mã SP: PhatMHdau

Mặt phật Bất Động minh vương hộ mệnh người tuổi Dậu 3x2cm

200,000₫
Mã SP: phatdendau

Phật Bản mệnh A Di Đà độ cho tuổi TUẤT, HỢI 3x2cm

200,000₫
Mã SP: phatdentuathoi

Phật bản mệnh A Di Đà hộ mệnh cho tuổi Tuất, Hợi 4x3cm:

420,000₫
Mã SP:

Phật bản mệnh A Di Đà hộ mệnh cho tuổi Tuất, Hợi:

320,000₫
Mã SP: PhatMHADD

Phật bản mệnh của tuổi Tý là Quán Âm Thiên Thủ Thiên nhãn 3x2cm

200,000₫
Mã SP: phatdenty

Phật bản mệnh của tuổi Tý là Quán Âm Thiên Thủ Thiên nhãn đá mắt hổ vàng nâu 2x3cm

320,000₫
Mã SP: phatMHty

Phật Bản Mệnh đá mã não đỏ 250K/ cái

250,000₫
Mã SP: PhatBMnaodo

Phật bản mệnh tuổi Mão Bồ Tát Văn Thù 2x3cm

320,000₫
Mã SP: PhatMHMao

Phật bản mệnh tuổi Mão Bồ Tát Văn Thù 3,2x2 cm

200,000₫
Mã SP: PhatdenMeo

Phật bản mệnh tuổi Mùi và tuổi Thân là phật bản mệnh Như Lai Đại Nhật, ngài hộ mệnh

320,000₫
Mã SP: phatMHMui

Phật bản mệnh tuổi Mùi và tuổi Thân là phật bản mệnh Như Lai Đại Nhật, ngài hộ mệnh 3x2cm

200,000₫
Mã SP: phatdenmuithan

Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát 3x2cm đá đen : Phật bản mệnh ứng với tuổi Ngọ

200,000₫
Mã SP: PhatTngo01