5. Chuỗi tràng 108 bồ đề bình an, trừ tà

Sắp xếp theo:

Chuỗi bồ đề tinh nguyệt Nepal 8li-8,5 li 108 hạt trắng từ Ấn Độ dùng để quấn tay đeo cổ, trì kinh niệm Phật, trì chú, pháp khí mật tông (mẫu A02)

420,000₫ 390,000₫
Mã SP: Tnguyet108A02

Bồ đề tinh nguyệt Nepal màu trắng 6,5li quấn tay 3 vòng, đeo cổ, lần hạt niệm Phật

390,000₫
Mã SP: bodetinhnguyet06

Chuỗi tràng hạt bồ đề tinh nguyệt Tây tạng 8li loại đẹp mới về quấn tay đeo cổ

430,000₫ 390,000₫
Mã SP: combobodetinhnguyetdep09

Bồ đề mắt Phật (Phật nhãn) Huyết Nepal hạt 7li 108 hạt mẫu quấn tay đeo cổ mẫu 03

500,000₫ 350,000₫
Mã SP: bodehuyet10803

Bồ đề Phật nhãn (bồ đề mắt phật) 7li 108 hạt mẫu 02 quấn tay đeo cổ bình an, trừ tà

299,000₫
Mã SP: BDMP0210802

Bồ đề Phật nhãn 7li 108 hạt mẫu 01 quấn tay, đeo cổ bình an trừ tà

500,000₫ 299,000₫
Mã SP: BDMP0110807

Vòng đeo tay bình an, vòng cổ bồ đề tây tạng/ bồ đề tinh nguyệt hạt tròn 8,5li/ Ấn độ

140,000₫ 90,000₫
Mã SP: bodeTNKgHL

[Giá sốc] Chuỗi hạt bồ đề tinh nguyệt Tây tạng 8,5li 108 hạt loại đẹp hàng mới về (từ 12/12/2017 -12/1/2018)

520,000₫ 390,000₫
Mã SP: chuoiBDdepAD08