4. Chuỗi 108, tràng hạt kim cang, quỷ kiến sầu, dâu rừng 108 hạt

Sắp xếp theo:

Chuỗi hạt bồ đề kim cang Ấn độ hạt 10li 108 hạt đeo cổ, niệm Phật, trì chú

450,000₫
Mã SP: KCAD10810

Chuỗi hạt 108 kim cang Ấn Độ 7li mẫu mới mix charm quấn tay đeo cổ

350,000₫
Mã SP: kimcangAD

Chuỗi hạt kim cang Tây tạng (ấn Độ) 108 hạt 8,5li quấn tay lần hạt bình an, trì chú Mật tông

350,000₫
Mã SP: Kimcang10808

Chuỗi 108 hạt gỗ thơm 8li quấn tay 4 vòng, lần hạt đeo cổ bình an

120,000₫
Mã SP: chuoithom10808

Tràng hạt kim cang tây tạng 12li 54 hạt mix hồ lô mật tông hàng Ấn Độ chuẩn đẹp

400,000₫
Mã SP: kimcangTT54

Tràng hạt kim cang 108 hạt 7li Ấn độ quấn tay 4 vòng, đeo cổ mix

360,000₫ 320,000₫
Mã SP: kcangAD10807

Tràng hạt kim cang 108 hạt 7li Ấn độ quấn tay 4 vòng, đeo cổ mix tỳ hưu đỏ tài lộc

380,000₫ 320,000₫
Mã SP: kcangTH10807AD

[Sales off] Tràng hạt may mắn kim cang 16li 108 hạt lần hạt niệm Phật, trì chú, đeo cổ

270,000₫ 250,000₫
Mã SP: kcang10816

Tràng hạt gỗ huyết long (huyết rồng) 108 hạt 8li quấn tay lần hạt, đeo cổ trừ tà, bình an

250,000₫ 230,000₫
Mã SP: Hlong10808

Chuỗi tràng hạt may mắn kim cang 17li 54hạt lần hạt niệm Phật

300,000₫ 200,000₫
Mã SP: kimcang5417

Chuỗi tràng hạt kim cang tây tạng 108 hạt lần hạt, quấn tay, đeo cổ 9li

400,000₫
Mã SP: kimcangAd10809

Chuỗi hạt kim cang 20 li 18 hạt , kim cang Tây tạng lần hạt niệm Phật

230,000₫
Mã SP: kimcang2018