1. Chuỗi tràng hạt 108 gỗ sưa,trắc, mun,cẩm lai

Sắp xếp theo:

Chuỗi mân côi 50kinh gỗ mun thánh giá trừ tà từ Ý tết dây tay

490,000₫
Mã SP: MCmunY50

Chuỗi hạt 108 quấn tay đủng đĩnh 8 li, hoặc 7li cá tính bình an, may mắn 300K/chiếc

300,000₫
Mã SP: ddinh10808

Chuỗi gỗ cẩm lai 10 li may mắn 108 hạt trì chú, niệm Phật

420,000₫ 350,000₫
Mã SP: CL10108

Chuỗi gỗ sưa đỏ 10li 108 hạt lần hàng niệm Phật, trì chú, đeo cổ ...

1,000,000₫
Mã SP: suaTN10108

Chuỗi hạt bình an gỗ mun tự nhiên 8 li 108 hạt bóng quấn tay đeo cổ, lần hạt niệm Phật

220,000₫
Mã SP: mun10808b

Tràng hạt 12 li gỗ trắc thường 108 hạt tròn lần hạt niệm Phật, đeo cổ

320,000₫ 290,000₫
Mã SP: trac 10812

Tràng hạt gỗ trắc thường 16li 54 hạt niệm Phật lần hạt cầu bình an

390,000₫ 320,000₫
Mã SP: chuỗitrac16

Tràng hạt gỗ trắc thường 14li 108 hạt niệm Phật lần hạt niệm Phật cầu bình an

350,000₫ 320,000₫
Mã SP: tracthuong 108

Tràng hạt gỗ mun đẹp 10li 108 hạt lần hạt niệm Phật

355,000₫ 320,000₫
Mã SP: mun 10810

Chuỗi tràng hạt gỗ mun 6li 108 hạt quấn tay 3 vòng hoặc đeo cổ

220,000₫ 200,000₫
Mã SP: mun10806

Chuỗi tràng hạt bình an 14li 108 hạt gỗ mun sừng tự nhiên hạt tròn lần hạt, niệm Phật, cầu bình an

600,000₫ 530,000₫
Mã SP: mun10814

Chuỗi tràng hạt gỗ mun tự nhiên 12 li 108 hạt để lần niệm Phật cầu bình an

450,000₫
Mã SP: mun10812

Chuỗi 108 hạt gỗ sưa phong thủy 8li quấn tay 4 vòng

800,000₫
Mã SP: sua10808

Chuỗi tràng hạt 108 gỗ sưa phong thủy loại 7li quấn tay 3 vòng, niệm Phật

550,000₫
Mã SP: sua10807

Chuỗi 108 gỗ sưa 10li có vân đẹp cầu bình an trì kinh, niệm Phật:

1,300,000₫
Mã SP: sua10810

Chuỗi hạt bình an gỗ mun tự nhiên 8 li 108 hạt không thổi bóng quấn tay 4 vòng, đeo cổ.

240,000₫
Mã SP: Mun10808

Chuỗi gỗ bình an/chuỗi gỗ cẩm lai mộc 6li không thổi bóng may mắn 108 hạt cho nam và nữ

150,000₫ 100,000₫
Mã SP: camlaimoc06

Chuỗi gỗ bình an/chuỗi gỗ cẩm lai đỏ 8li may mắn 108 hạt cho nam và nữ

280,000₫
Mã SP: camlai10808