1. Chuỗi tràng hạt 108 gỗ sưa,trắc, mun,cẩm lai

Sắp xếp theo:

Chuỗi hạt 108 quấn tay đủng đĩnh 8 li, hoặc 7li cá tính bình an, may mắn 300K/chiếc

300,000₫

Chuỗi gỗ cẩm lai 10 li may mắn 108 hạt trì chú, niệm Phật

420,000₫ 350,000₫

Chuỗi gỗ sưa đỏ 10li 108 hạt lần hàng niệm Phật, trì chú, đeo cổ ...

1,000,000₫

Chuỗi hạt bình an gỗ mun tự nhiên 8 li 108 hạt bóng quấn tay đeo cổ, lần hạt niệm Phật

220,000₫

Tràng hạt 12 li gỗ trắc thường 108 hạt tròn lần hạt niệm Phật, đeo cổ

320,000₫ 290,000₫

Tràng hạt gỗ trắc thường 16li 54 hạt niệm Phật lần hạt cầu bình an

390,000₫ 320,000₫

Tràng hạt gỗ trắc thường 14li 108 hạt niệm Phật lần hạt niệm Phật cầu bình an

350,000₫ 320,000₫

Tràng hạt gỗ mun đẹp 10li 108 hạt lần hạt niệm Phật

355,000₫ 320,000₫

Chuỗi tràng hạt gỗ mun 6li 108 hạt quấn tay 3 vòng hoặc đeo cổ

220,000₫ 200,000₫