1. Chuỗi tràng hạt 108 gỗ sưa,trắc, mun,cẩm lai

Sắp xếp theo:

Chuỗi 108 hạt gỗ trắc đẹp 10li

380,000₫
Mã TR10810

Chuỗi hạt 108 quấn tay đủng đĩnh 8 li, hoặc 7li cá tính bình an, may mắn 300K/chiếc

300,000₫
Mã ddinh10808

Chuỗi gỗ sưa đỏ 10li 108 hạt lần hàng niệm Phật, trì chú, đeo cổ ...

1,200,000₫
Mã suaTN10108

Chuỗi hạt bình an gỗ mun tự nhiên 8 li 108 hạt bóng quấn tay đeo cổ, lần hạt niệm Phật

220,000₫
Mã mun10808b

Chuỗi tay gỗ mun tự nhiên 20 li 21 hạt 480K, 18 hạt 470K/c lần hạt niệm Phật

480,000₫
Mã mun2021

Tràng hạt 12 li gỗ trắc đẹp 108 hạt tròn lần hạt niệm Phật, đeo cổ

450,000₫
Mã trac 10812

Chuỗi 108 hạt gỗ trắc 8li vân đẹp quấn tay 4 vòng, đeo cổ, lần hạt niệm Phật

400,000₫ 260,000₫
Mã Trac10808

Tràng hạt gỗ trắc đẹp16li 54 hạt niệm Phật lần hạt cầu bình an

700,000₫
Mã chuỗitrac16

Tràng hạt gỗ trắc đẹp 13,5li 108 hạt niệm Phật đeo cổ

990,000₫ 590,000₫
Mã Tracdep14108