1.1 Vtay đá mắt hổ đỏ hạng A

Sắp xếp theo:

Vòng tay đá mắt hổ đỏ 8li hạng A sáng đẹp tự nhiên

350,000₫
Mã SP: MHdoA08

Vòng tay đá mắt hổ đỏ đẹp 14 li hạng A 100% tự nhiên

700,000₫
Mã SP: MHdoA14

Vòng tay đá mắt hổ đỏ 12 li hạng A 100% tự nhiên cho mệnh hỏa, mệnh thổ:

550,000₫
Mã SP: MHdoA12

Vòng tay đá mắt hổ đỏ 10li hạng A thiên nhiên 100%

450,000₫
Mã SP: MHA10