4. Dâu rừng đeo tay và 108 hạt trừ tà

Sắp xếp theo:

Chuỗi gỗ dâu rừng 10li 108 hạt niệm Phật

300,000₫
Mã dauR10810

Chuỗi gỗ dâu rừng 6li 108 hạt tròn quấn tay, niệm Phật

220,000₫
Mã drung10806

Chuỗi gỗ dâu rừng 8li 108 hạt quấn tay, niệm Phật

280,000₫
Mã daur10808

Chuỗi gỗ dâu rừng trừ tà 6li cho bé 80k/chiếc 160k/ 2 chiếc

80,000₫
Mã dshs06

Chuỗi hạt gỗ dâu rừng lâu năm 108 hạt 12li trừ tà, cầu bình an lần hạt niệm Phật

390,000₫ 350,000₫
Mã daurung10812

Chuỗi hạt gỗ dâu rừng lâu năm 108 hạt 14li trừ tà, cầu bình an lần hạt niệm Phật

430,000₫ 400,000₫
Mã daurung10814

Vòng dâu rừng 3 viên bạc Thái giúp bé tránh tà

360,000₫ 130,000₫
Mã daur063Ag

Vòng dâu rừng đính viên 7 viên bạc Thái giúp bé tránh tà, giật mình, khóc đêm 340K/ cặp 2 chiếc, 190K/1chiếc

360,000₫ 340,000₫
Mã DRg7b

Vòng tay bình an trừ tà gỗ dâu rừng 10li 95k/chiếc

95,000₫
Mã dâurung10