4. Dâu rừng đeo tay và 108 hạt trừ tà

Sắp xếp theo:

Chuỗi gỗ dâu rừng 10li 108 hạt niệm Phật

300,000₫
Mã SP: dauR10810

Chuỗi hạt gỗ dâu rừng lâu năm 108 hạt 12li trừ tà, cầu bình an lần hạt niệm Phật

390,000₫ 350,000₫
Mã SP: daurung10812

Chuỗi hạt gỗ dâu rừng lâu năm 108 hạt 14li trừ tà, cầu bình an lần hạt niệm Phật

430,000₫ 400,000₫
Mã SP: daurung10814

Vòng tay bình an trừ tà gỗ dâu rừng 10li 95k/chiếc

95,000₫
Mã SP: dâurung10

Vòng tay bình an trừ tà gỗ dâu rừng 12li (hàng hiếm)

110,000₫
Mã SP: daurung12

Vòng tay bình an trừ tà gỗ dâu rừng 14li (hàng hiếm)

120,000₫
Mã SP: daurung14

Vòng tay bình an trừ tà gỗ dâu rừng 16li (hàng hiếm)

160,000₫
Mã SP: daurung16

Vòng tay bình an trừ tà gỗ dâu rừng 8li (hàng hiếm)

80,000₫
Mã SP: daurung08