4. Dâu rừng đeo tay và 108 hạt trừ tà

Sắp xếp theo:

Chuỗi gỗ dâu rừng 10li 108 hạt niệm Phật

300,000₫

Chuỗi gỗ dâu rừng 6li 108 hạt tròn quấn tay, niệm Phật

220,000₫

Chuỗi hạt gỗ dâu rừng lâu năm 108 hạt 12li trừ tà, cầu bình an lần hạt niệm Phật

390,000₫ 350,000₫

Chuỗi hạt gỗ dâu rừng lâu năm 108 hạt 14li trừ tà, cầu bình an lần hạt niệm Phật

430,000₫ 400,000₫

Vòng dâu rừng đính viên 7 viên bạc Thái giúp bé tránh tà, giật mình, khóc đêm 340K/ cặp 2 chiếc, 170K/1chiếc

340,000₫

Vòng tay bình an trừ tà gỗ dâu rừng 10li 95k/chiếc

95,000₫

Vòng tay bình an trừ tà gỗ dâu rừng 12li (hàng hiếm)

110,000₫

Vòng tay bình an trừ tà gỗ dâu rừng 14li (hàng hiếm)

120,000₫

Vòng tay bình an trừ tà gỗ dâu rừng 16li (hàng hiếm)

160,000₫