6. Đá mắt hổ xanh dương đen 5A

Sắp xếp theo:

Chuỗi mân côi lu thống đá mắt hổ xanh đen 12 li 5A Vip tự nhiên

1,450,000₫
Mã MHXD16002

Tràng hạt mân côi đá mắt hổ xanh dương đen 14,5 li thiên nhiên 5A thánh giá pha lê lớn tay Nam lớn

1,200,000₫
Mã McMHXD145A

Vòng tay đá mắt hổ xanh dương đen 10 li hạng 5A tự nhiên hoàn toàn 100%.

700,000₫
Mã MHXD10005

Vòng tay đá mắt hổ xanh dương đen 12 li  hạng 5A tự nhiên Vip

1,000,000₫
Mã MHXD12003

Vòng tay đá mắt hổ xanh dương đen 14,5 li Vip 5A tự nhiên

1,400,000₫
Mã MHXD14001

Vòng tay đá mắt hổ xanh dương đen 8li cao cấp 5A hợp mệnh Thủy và Mộc

460,000₫
Mã MHXD085A

Vòng tay đá thạch anh mắt hổ 10 li xanh dương đen lu thống hạng 5A Vip tự nhiên

950,000₫
Mã MHXDL10

Vòng tay thạch anh mắt hổ 12 li xanh dương đen lu thống hạng 5A Vip tự nhiên

1,300,000₫
Mã MHXDL5A