2. Chuỗi 108 hạt, vòng tay trầm hương

Sắp xếp theo:

Chuỗi mân côi trầm hương 10li xen 6li tự nhiên

200,000₫
Mã SP: mcTr10

Chuỗi trầm hương hạt 10li tự nhiên 18 hạt và có hồ lô đeo tay

270,000₫
Mã SP: THHL10

Vòng tay trầm hương tự nhiên 14li

420,000₫
Mã SP: TH14

Chuỗi trầm hương tự nhiên hạt 12li đeo tay

350,000₫
Mã SP: TH12

Chuỗi trầm hương hạt 10li tự nhiên đeo tay

250,000₫
Mã SP: TH10

Trầm hương tự nhiên đeo tay 8li 21 hạt

200,000₫
Mã SP: THT08

Chuỗi trầm hương đeo tay hạt 8li tự nhiên mix charm bạc

350,000₫
Mã SP: THH08

Chuỗi trầm hương 108 hạt 7li tự nhiên

450,000₫
Mã SP: TH10807

Chuỗi trầm hương tự nhiên 108 hạt 8li quấn tay , đeo cổ, lần hạt

450,000₫
Mã SP: TH10808

Vòng gỗ trầm hương tự nhiên 8li Mix tỳ hưu tài lộc bạc thật (Thái) xi vàng

400,000₫
Mã SP: TramTHbac

Combo Vòng gỗ trầm hương 8li mix hoa hồng bạc Thái xi vàng

530,000₫
Mã SP: BoTHH08

Chuỗi trầm hương tự nhiên 108 hạt 6li quấn tay 3 vòng hoặc đeo cổ

430,000₫
Mã SP: TH10806

Chuỗi trầm hương dó bầu 8li 108 hạt quấn tay đeo cổ

550,000₫ 200,000₫
Mã SP: tram10808