7. Vòng tay gỗ đính đồng xu, gỗ cặp đôi

Sắp xếp theo:

Vòng tay đồng xu cẩm thạch thắt dây tay kiểu dẹp bền đẹp theo thiết kế riêng của shop

320,000₫ 300,000₫
Mã DXCT002

vòng tay gỗ huỳnh đàn khắc hình 10li - 12li phật hạt tròn có hồ lô cặp đôi.

140,000₫
Mã huynhdan10-12

Vòng tay gỗ màu đen đính đồng xu cặp đôi 8li-14li

120,000₫ 90,000₫
Mã godendxu0812

Vòng tay gỗ màu đen đính đồng xu 8li may mắn

30,000₫
Mã godendx08

Vòng tay gỗ bách xanh cặp đôi 10-12li không khắc 1 cặp (2 chiếc) 180K

230,000₫ 180,000₫
Mã vongcapbachxanh140-12

Vòng tay gỗ mỹ nghệ 10-12 li có hồ lô cặp đôi rẻ, đẹp 2 chiếc chỉ có 105K

100,000₫
Mã capgo10-12

Vòng tay gỗ mun mờ tự nhiên cặp đôi 10li và 8 li không thổi bóng đẹp tự nhiên

210,000₫
Mã muncap08-10

Vòng tay gỗ mun mờ tự nhiên 8 li và 10 li không thổi bóng có đính đồng xu may mắn

230,000₫ 200,000₫
Mã munmo8-10

Vòng tay gỗ mun mờ tự nhiên 10 li và 12 li không thổi bóng có đính đồng xu may mắn cặp đôi

290,000₫ 270,000₫
Mã munmocap10-12