4. Vòng gỗ trừ tà, gỗ hùynh đàn, khắc Phật, chú đại bi

Sắp xếp theo:

Chuỗi hạt kim cang Ấn độ 9li 21 hạt có hồ lô lu thống khắc kinh Phật trừ tà

240,000₫
Mã kimcangHL10

Tràng hạt kim cang Tây tạng 5 múi 12li 108 hạt, niệm Phật, đeo cổ

599,000₫ 420,000₫
Mã kimcangLT12

Tràng hạt kim cang lu thống 108 hạt 4li Nepal quấn tay 3 vòng tay nhỏ 40-43kg

395,000₫ 290,000₫
Mã KAD10880001

Vòng tay gỗ may mắn khắc chú đại bi màu nâu 10 li mẫu mới N01:

60,000₫ 50,000₫
Mã chudaibinau10

Chuỗi tràng hạt bồ đề kim cang 21 hạt 17,5-18 li Việt nam 5 múi

300,000₫ 150,000₫
Mã kimcang5417

vòng tay gỗ huỳnh đàn khắc hình 10li - 12li phật hạt tròn có hồ lô cặp đôi.

140,000₫
Mã huynhdan10-12

Vòng tay gỗ vòng tay may mắn chú đại bi 12li màu nâu sẩm mẫu 02

70,000₫
Mã cdaibinaden12

Vòng tay gỗ chú đại bi màu đen 15li bình an may mắn

80,000₫ 70,000₫
Mã chudaibi15

Vòng tay may mắn gỗ huỳnh đàn khắc hình phật hạt tròn 10li có hồ lô.

65,000₫
Mã huynhdanphat10