4. Chuỗi hạt kim cang đeo tay, 108 hạt

Sắp xếp theo:

Chuỗi bồ đề kim cang 108 hạt 8li Nepal quấn tay 4 vòng (tay nhỏ hoặc trung bình) có 3 mẫu click chọn bên dưới

390,000₫ 290,000₫
Mã KAD308108

Chuỗi kim cang Ấn Độ 54 hạt 17li cho Quý Thầy Mẫu 2

590,000₫ 550,000₫
Mã KCang5402

Chuỗi bồ đề kim cang Ấn Độ 11,5li 18 hạt không hồ lô bình an trừ tà

140,000₫ 120,000₫
Mã Kc1201

Chuỗi kim cang Ấn Độ 54 hạt 17li cho Quý Thầy

850,000₫ 720,000₫
Mã KC1754

Chuỗi cầm tay hạt kim cang Ấn độ 17li 18 hạt 5 múi

360,000₫
Mã Kcang17

Chuỗi hạt kim cang Ấn độ 9li 21 hạt có hồ lô lu thống khắc kinh Phật trừ tà

240,000₫
Mã kimcangHL10

Chuỗi hạt bồ đề kim cang (Ấn độ) 9li 18 hạt đeo tay dây rút

240,000₫
Mã KAD210808

Chuỗi kim cang Ấn độ 17 li 21 hạt niệm Phật phong thủy trừ tà, bình an, may mắn

450,000₫
Mã Kimcang18AD

Tràng hạt kim cang Tây tạng 5 múi 12li 108 hạt, niệm Phật, đeo cổ

599,000₫ 420,000₫
Mã kimcangLT12