4. Chuỗi hạt kim cang đeo tay, 108 hạt

Sắp xếp theo:

Chuỗi bồ đề kim cang Ấn độ 12li 18 hạt có hồ lô bình an trừ tà

190,000₫
Mã SP: kimcang1218

Chuỗi kim cang Ấn Độ 54 hạt 17li cho Quý Thầy

850,000₫ 800,000₫
Mã SP: KC1754

Chuỗi hạt kim cang Ấn độ 17li 18 hạt khía 5 múi

320,000₫
Mã SP: Kcang17

Chuổi hạt kim cang Ấn độ 10li 18 hạt có hồ lô bình an trừ tà

190,000₫
Mã SP: kimcangHL10

Chuỗi hạt bồ đề kim cang Ấn Độ 10li đeo tay 108 hạt Nepal

850,000₫ 700,000₫
Mã SP: KC10810

Tràng hạt bồ đề kim cang lu thống Tây tạng 6li 108 hạt quấn tay 3 vòng, đeo cổ

380,000₫
Mã SP: KC10806

Tràng hạt kim cang 108 hạt 8li Ấn độ hạt tự nhiên quấn tay 4 vòng, đeo cổ

280,000₫ 230,000₫
Mã SP: KAD210808

Tràng hạt kim cang 108 hạt 8li Ấn độ quấn tay 4 vòng, đeo cổ

395,000₫ 275,000₫
Mã SP: KAD10880001

Chuỗi hạt kim cang Việt nam 16li 14 hạt đeo tay bình an trừ tà cho tay nam

110,000₫
Mã SP: kimcang16

Tràng hạt kim cang 108 hạt 8li Ấn độ quấn tay 4 vòng, đeo cổ dây co giãn tiện dụng

230,000₫
Mã SP: kcang10816

Chuỗi tràng hạt may mắn kim cang 16 li 54hạt lần hạt niệm Phật

300,000₫ 200,000₫
Mã SP: kimcang5417

Chuỗi tay kim cang (Rudraksha) Tây tạng hạt 17li 5 múi độc đáo đeo tay cho Nam

320,000₫ 210,000₫
Mã SP: kimcangTT17

Chuỗi kim cang (Rudraksha) Nepal (tây tạng) 17li đeo tay, kim cang mật tông

350,000₫ 220,000₫
Mã SP: KDA170001

Chuỗi hạt kim cang 15li 18 hạt lần hạt, đeo tay

90,000₫
Mã SP: kimcang18hat16