4. Chuỗi 108, tràng hạt kim cang, quỷ kiến sầu, dâu rừng 108 hạt

Sắp xếp theo:

Chuỗi 108 hạt gỗ thơm 8li quấn tay 4 vòng, lần hạt đeo cổ bình an

120,000₫
Mã SP: chuoithom10808

Tràng hạt kim cang tây tạng 12li 54 hạt mix hồ lô mật tông hàng Ấn Độ chuẩn đẹp

400,000₫
Mã SP: kimcangTT54

Tràng hạt kim cang 108 hạt 8li Ấn độ quấn tay 4 vòng, đeo cổ

380,000₫ 350,000₫
Mã SP: KAD10880001

Tràng hạt may mắn kim cang 16li 108 hạt lần hạt niệm Phật, trì chú, đeo cổ

290,000₫
Mã SP: kcang10816

Tràng hạt gỗ huyết long (huyết rồng) 108 hạt 8li quấn tay lần hạt, đeo cổ trừ tà, bình an

250,000₫ 230,000₫
Mã SP: Hlong10808

Chuỗi tràng hạt may mắn kim cang 16,5li 54hạt lần hạt niệm Phật

300,000₫ 200,000₫
Mã SP: kimcang5417