4. Chuỗi hạt kim cang đeo tay, 108 hạt

Sắp xếp theo:

Chuỗi bồ đề kim cang Ấn độ 12li 18 hạt có hồ lô bình an trừ tà

190,000₫

Chuỗi kim cang Ấn Độ 54 hạt 17li cho Quý Thầy

850,000₫ 800,000₫

Chuỗi hạt kim cang Ấn độ 17li 18 hạt khía 5 múi

320,000₫

Chuổi hạt kim cang Ấn độ 10li 18 hạt có hồ lô bình an trừ tà

190,000₫

Tràng hạt bồ đề kim cang lu thống Tây tạng 6li 108 hạt quấn tay 3 vòng, đeo cổ

380,000₫

Tràng hạt kim cang 108 hạt 8li Ấn độ hạt tự nhiên quấn tay 4 vòng, đeo cổ

280,000₫ 230,000₫

Tràng hạt kim cang 108 hạt 8li Ấn độ lần hạt quấn tay 4 vòng, đeo cổ

395,000₫ 275,000₫

Chuỗi hạt kim cang Việt nam 16li 14 hạt đeo tay bình an trừ tà cho tay nam

110,000₫

Tràng hạt kim cang 108 hạt 8li Ấn độ quấn tay 4 vòng, đeo cổ dây co giãn tiện dụng

230,000₫