Gỗ, chuỗi, trầm hương, dâu tằm, máy MP3

Sắp xếp theo:

Bồ đề Thiên nhãn Nepal 5li quấn tay 4 vòng hồ lô hoa sen

400,000₫ 320,000₫
Mã SP: bodeTN05

Chuỗi 108 gỗ sưa 10li có vân đẹp cầu bình an trì kinh, niệm Phật:

1,300,000₫
Mã SP: sua10810

Chuỗi bồ đề tinh nguyệt Nepal 10 li 108 hạt trắng từ Ấn Độ dùng đeo cổ, trì kinh niệm Phật, trì chú, pháp khí mật tông (mẫu A02)

550,000₫ 495,000₫
Mã SP: TN10810

Chuỗi gỗ bình an huyết long (huyết rồng) có hồ lô 10li 18 hạt

140,000₫ 70,000₫
Mã SP: HLsocHL10

Chuỗi gỗ bình an màu đen 8li 108 hạt quấn 4 vòng đeo tay, đeo cổ

100,000₫ 70,000₫
Mã SP: 108den08

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) hạt trụ 14,5li trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

499,000₫ 399,000₫
Mã SP: Nuhlong14

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) không hồ lô 18li 13hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

580,000₫
Mã SP: nuHLong18

Chuỗi gỗ màu đen 108 hạt quấn tay 4 vòng cặp đôi nam nữ (1 nâu 1 đen). 1 cặp 2 chiếc 140K

190,000₫ 140,000₫
Mã SP: thuong10808cap

Chuỗi gỗ màu đen điểm đỏ 108 hạt 6 li quấn 3 vòng

80,000₫ 60,000₫
Mã SP: godendiemdo10806

Chuỗi gỗ màu nâu đỏ 108 hạt đeo cổ, 6li đeo tay quấn 3 vòng

80,000₫ 60,000₫
Mã SP: chu108naudo06

Chuỗi gỗ màu nâu sẩm/ nâu đỏ 108 hạt 8 li quấn tay 4 vòng, lần hạt niệm Phật

90,000₫ 70,000₫
Mã SP: gonauthuong10808

Chuỗi gỗ Nu huyết long (huyết rồng) 10li 18 hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe

270,000₫ 220,000₫
Mã SP: nugoHL10

Chuỗi gỗ sưa đỏ 10li 108 hạt lần hàng niệm Phật, trì chú, đeo cổ ...

1,000,000₫
Mã SP: suaTN10108

Chuỗi gỗ Thủy tùng 14li đeo tay thơm tự nhiên

240,000₫
Mã SP: TTung14

Chuỗi gỗ Thủy tùng 16li đeo tay thơm tự nhiên

290,000₫
Mã SP: TT16

Chuỗi hạt 108 hạt gỗ quỷ kiến sầu 8 li đeo cổ, quấn tay trừ tà

260,000₫
Mã SP: QKS10808

Chuỗi hạt bình an gỗ mun tự nhiên 8 li 108 hạt bóng quấn tay đeo cổ, lần hạt niệm Phật

220,000₫
Mã SP: mun10808b

Chuỗi hạt bình an gỗ mun tự nhiên 8 li 108 hạt không thổi bóng quấn tay 4 vòng, đeo cổ.

240,000₫
Mã SP: Mun10808

Chuỗi hạt bồ đề tinh nguyệt Tây tạng 8,5li 108 hạt loại đẹp hàng mới

525,000₫ 370,000₫
Mã SP: chuoiBDdepAD08

Chuỗi hạt gỗ dâu rừng lâu năm 108 hạt 12li trừ tà, cầu bình an lần hạt niệm Phật

390,000₫ 350,000₫
Mã SP: daurung10812

Chuỗi hạt gỗ dâu rừng lâu năm 108 hạt 14li trừ tà, cầu bình an lần hạt niệm Phật

430,000₫ 400,000₫
Mã SP: daurung10814

Chuỗi huyết long (huyết rồng) Nu 12li 17 hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

330,000₫ 310,000₫
Mã SP: NuHlong12

Chuỗi kim cang (Rudraksha) Nepal (tây tạng) 17li đeo tay, kim cang mật tông

350,000₫ 220,000₫
Mã SP: KDA170001

Chuỗi niệm phật gỗ huyết long NU 20 li 18 hạt lâu năm

695,000₫ 600,000₫
Mã SP: HL2018