5. Chuỗi tràng 108 bồ đề bình an, trừ tà

Sắp xếp theo:

Chuỗi hạt bồ đề Thiên nhãn trắng ngà Tây tạng 10li 108 hạt hay còn gọi là thiên nhãn bồ đề

550,000₫ 495,000₫

Chuỗi hạt bồ đề Thiên nhãn trắng ngà Tây tạng 8li 108 hạt

470,000₫ 370,000₫

Chuỗi bồ đề Thiên nhãn Tây tạng 6li 108 hạt trắng ngà

350,000₫ 320,000₫

Bồ đề Thiên nhãn trắng Nepal 6li quấn tay 4 vòng hồ lô đính hoa sen trắng

370,000₫

Chuỗi hạt bồ đề thiên nhãn Tây Tạng 8li

160,000₫

Chuỗi hạt bồ đề thiên nhãn Tây Tạng 18 li :

360,000₫

Chuỗi hạt bồ đề thiên nhãn Tây Tạng 12li :

250,000₫

Chuỗi hạt bồ đề tinh nguyệt 10li Nepal mix viên đá khắc kinh bát nhã

220,000₫

Chuỗi hạt bồ đề Thiên nhãn Tây Tạng 16 li mix viên đá lu thống bài kinh bát nhã:

380,000₫