3. Vòng gỗ đeo tay có hương thơm tự nhiên (xá xị, huỳnh đàn), thủy tùng

Sắp xếp theo:

Vòng tay gỗ huỳnh đàn khắc hình phật hạt tròn 8li - 12li có chạm khắc hình Phật.

140,000₫
Mã SP: hdanphat08-12

Vòng tay gỗ xá xi 08 li thường có hồ lô

90,000₫
Mã SP: xaxicoHLthuong08

Vòng tay gỗ xá xi 08 li thường không hồ lô

80,000₫
Mã SP: xaxi08

vòng tay gỗ huỳnh đàn khắc hình 10li - 12li phật hạt tròn có hồ lô cặp đôi.

140,000₫
Mã SP: huynhdan10-12

Chuỗi gỗ Thủy tùng 16li đeo tay thơm tự nhiên

299,000₫
Mã SP: thuytung16

Chuỗi gỗ Thủy tùng 14li đeo tay thơm tự nhiên

230,000₫
Mã SP: TTung14

Vòng tay may mắn gỗ huỳnh đàn khắc hình phật hạt tròn 10li có hồ lô.

65,000₫
Mã SP: huynhdanphat10

vòng tay gỗ huỳnh đàn khắc hình phật hàng tròn 15li có hồ lô.

85,000₫
Mã SP: huynhdan15,5

vòng tay gỗ huỳnh đàn hạt tròn 10li có hồ lô bình an may mắn.

60,000₫
Mã SP: huynhdan10

Vòng tay gỗ huỳnh đàn 12li có hồ lô không khắc Phật

65,000₫
Mã SP: danhuong12

Vòng tay bình an gỗ huỳnh đàn khắc Phật 8li có hồ lô:

65,000₫
Mã SP: HdanPhat08

Vòng đeo tay gỗ Xá Xị 8li có hồ lô

120,000₫
Mã SP: xaxi 8

Vòng tay may mắn gỗ huỳnh đàn khắc chữ Phật, hoa sen hạt tròn 10li có hồ lô.

65,000₫ 55,000₫
Mã SP: danhuongHS10

vòng tay gỗ huỳnh đàn/ hoàng đàn khắc hình phật hạt tròn 12li có hồ lô

75,000₫
Mã SP: huynhdanphat12

Vòng gỗ huỳnh đàn khắc hình phật hạt tròn 18li có hồ lô.

90,000₫
Mã SP: HdanPhat18

Vòng tay gỗ huỳnh đàn khắc hình phật hạt tròn 8li - 12li có chạm khắc hình Phật.

180,000₫ 130,000₫
Mã SP: hdancap8-10