Thạch anh ưu linh, thạch anh dâu tây (ưu linh hồng) đã qua kiểm định

Sắp xếp theo:

Chuỗi hạt mân côi thạch anh ưu linh ngũ sắc 10li xen TA trắng 6li mix thánh giá pha lê Ý (hiếm)

950,000₫ 900,000₫
Mã SP: TAULC10002

Chuỗi hạt mân côi thạch anh ưu linh ngũ sắc 8,5li VIP chất lượng 3A hợp tất cả các mệnh đã kiểm định

970,000₫ 780,000₫
Mã SP: TAULC08002

Chuỗi mân côi đá thạch anh dâu tây đỏ 10li xen đá garnet 4li thiên nhiên 4A đã qua kiểm định

600,000₫ 550,000₫
Mã SP: Mcdaudo10

Chuỗi mân côi thạch anh ưu linh trắng 10li xen 6li đá thạch anh ưu linh trắng thiên nhiên cùng loại mix thánh giá pha lê Ý độc đáo

900,000₫ 580,000₫
Mã SP: TAULC10003

Chuỗi mân côi thạch anh ưu linh trắng 8,5li thiên nhiên mix 6li cùng loại và thánh giá pha lê Ý độc đáo

700,000₫ 460,000₫
Mã SP: TAULC08005

Dây cổ hồ ly thạch anh dâu tây 9 đuôi thiên nhiên 100% hợp mệnh Hỏa và Thổ

570,000₫ 550,000₫
Mã SP: HLTAdau

Thạch anh dâu tây (Strawberry Quartz) 9li thiên nhiên hợp mệnh hỏa, mệnh thổ 100% đã qua kiểm định

530,000₫
Mã SP: TADT08002

Thạch anh dâu tây đỏ 10li thiên nhiên 100% đã qua kiểm định 4A

800,000₫ 750,000₫
Mã SP: TADT10001

Thạch anh dâu tây đỏ 8,5 li thiên nhiên 100% đã qua kiểm định

550,000₫
Mã SP: daudo9

Thạch anh ưu linh ngũ sắc 10,5li thiên nhiên chất lượng 3A

2,000,000₫ 1,800,000₫
Mã SP: ULNS10,5

Vòng tay công giáo thạch anh dâu tâymix charm bạc Thái cá tính trẻ trung.

230,000₫
Mã SP: dautay10CG

Vòng tay đá 10,5li Thạch anh ưu linh ngũ sắc (hàng hiếm) hợp tất cả các mệnh

1,600,000₫
Mã SP: TAUL10001

Vòng tay đá 8,5li Thạch anh ưu linh ngũ sắc đá thiên nhiên 100% đậm hợp tất cả các mệnh

1,150,000₫
Mã SP: TAULNS8,5

Vòng tay đá 9,5 li Thạch anh ưu linh ngũ sắc hàng hiếm hợp tất cả các mệnh

1,450,000₫ 1,400,000₫
Mã SP: TAUL09003

Vòng tay hồ ly 9 đuôi ruby hồng mix đá thạch anh dâu tây thiên nhiên hàng hiếm

950,000₫ 900,000₫
Mã SP: TADT08001

Vòng tay thạch anh ưu linh trắng 8,2li thiên nhiên 100% loại A đã kiểm định theo lô dành cho nữ mệnh Kim và Thủy

780,000₫ 660,000₫
Mã SP: TAUL08004

Vòng tay thạch anh ưu linh trắng 10 li thiên nhiên 100% loại A VIPcho mệnh Kim mệnh Thủy

1,200,000₫ 800,000₫
Mã SP: TAULT10