Thạch anh ưu linh, thạch anh dâu tây (ưu linh hồng) đã qua kiểm định

Sắp xếp theo:

Chuỗi mân côi đá thạch anh dâu tây 10li xen đá garnet 4li thiên nhiên 5A đã qua kiểm định

600,000₫ 530,000₫

Chuỗi mân côi đá thạch anh dâu tây đỏ 9,2 li xen đá garnet 5 li thiên nhiên Vip

430,000₫

Chuỗi mân côi thạch anh ưu linh ngũ sắc 10li Vip xen pha lê áo tự nhiên 4li và thánh giá pha lê Áo (hiếm)

1,100,000₫

Chuỗi mân côi thạch anh ưu linh ngũ sắc 9,5li VIP và pha lê Áo hợp tất cả các mệnh (tay nữ nhỏ)

970,000₫ 800,000₫

Chuỗi mân côi thạch anh ưu linh trắng 10li xen 6li đá thạch anh ưu linh trắng thiên nhiên cùng loại mix thánh giá pha lê Ý độc đáo

900,000₫ 595,000₫

Chuỗi mân côi thạch anh ưu linh trắng 8,5li thiên nhiên mix 6li cùng loại và thánh giá pha lê Ý độc đáo

700,000₫ 490,000₫

Dây cổ hồ ly thạch anh dâu tây 9 đuôi thiên nhiên 100% hợp mệnh Hỏa và Thổ

570,000₫ 550,000₫

Thạch anh dâu tây (Strawberry Quartz) 9li thiên nhiên hợp mệnh hỏa, mệnh thổ 100% đã qua kiểm định

530,000₫

Thạch anh dâu tây 8 li thiên nhiên 100% Vip 5A

500,000₫