Thạch anh ưu linh các loai: trắng, đa sắc, dâu tây (ưu linh hồng) đã qua kiểm định

Sắp xếp theo:

Chuỗi hạt mân côi thạch anh tóc đỏ và trắng 9li Vip 5A xen pha lê và TGía Áo và charm bạc

2,000,000₫ 1,750,000₫
Mã mcTDT09

Chuỗi mân côi đá thạch anh dâu tây 10li xen đá garnet 4li thiên nhiên 5A đã qua kiểm định

620,000₫
Mã Mcdaudo10

Chuỗi mân côi đá thạch anh dâu tây đỏ 9,4 li hay 10li xen đá garnet 5 li thiên nhiên Vip

600,000₫ 530,000₫
Mã Mcdau09

Chuỗi mân côi đá thạch anh dâu tây đỏ 9,4 li Vip xen pha lê xịn và thánh giá Áo

700,000₫ 599,000₫
Mã mcdau9PL

Chuỗi mân côi đá thạch anh thiên nhiên 8li độc, đẹp, lạ hợp tất cả các mệnh

1,200,000₫ 1,100,000₫
Mã mcTA5

Chuỗi mân côi thạch anh ưu linh đa sắc 10li Vip xen pha lê 4li và thánh giá pha lê Áo (hiếm)

1,280,000₫ 1,200,000₫
Mã TAULC10002

Chuỗi mân côi thạch anh ưu linh ngũ sắc 8li Vip đá thiên nhiên 100% hợp tất cả các mệnh

999,000₫ 890,000₫
Mã TAULNS8,5

Chuỗi mân côi thạch anh ưu linh ngũ sắc 9li VIP và pha lê Áo hợp tất cả các mệnh (tay nữ nhỏ)

1,199,000₫ 1,000,000₫
Mã TAULC09002

Chuỗi mân côi thạch anh ưu linh trắng 10li xen 6li đá thạch anh ưu linh trắng thiên nhiên cùng loại mix thánh giá pha lê Ý độc đáo

900,000₫ 799,000₫
Mã TAULC10003