6. Chuỗi 108, tràng hạt gỗ các loại

Sắp xếp theo:

Chuỗi quấn tay 108 hạt 6li gỗ thủy tùng thơm tự nhiên

300,000₫
Mã TT10806

Chuỗi 108 hạt 6li gỗ xoắn quấn tay 3-4 vòng

60,000₫
Mã goxoan06

Chuỗi 108 hạt 6li gỗ xoắn có điểm chùy kim cang và xen hạt quấn tay 3-4 vòng

150,000₫
Mã gx10806

Tràng hạt 108hạt gỗ quỷ kiến sầu 10li đeo cổ, quấn tay trừ tà:

350,000₫ 320,000₫
Mã QKS10810

Chuỗi 108 hạt gỗ thơm 8li quấn tay 4 vòng, lần hạt đeo cổ bình an

120,000₫
Mã chuoithom10808

Tràng hạt 108 gỗ 8 li 5 màu ngũ hành quấn tay, đeo cổ hợp phong thủy

160,000₫
Mã Ch5mau108

Chuỗi gỗ màu nâu đỏ 108 hạt đeo cổ, 6li đeo tay quấn 3 vòng

80,000₫ 50,000₫
Mã 108naudo06

Chuỗi gỗ màu đen điểm đỏ 108 hạt 6 li quấn 3 vòng

80,000₫ 50,000₫
Mã godendiemdo10806

Chuỗi gỗ màu nâu sẩm/ nâu đỏ 108 hạt 8 li quấn tay 4 vòng, lần hạt niệm Phật

90,000₫ 50,000₫
Mã gonauthuong10808