6. Chuỗi 108, tràng hạt gỗ các loại

Sắp xếp theo:

Chuỗi 108 hạt 6li gỗ xoắn quấn tay 3-4 vòng

60,000₫

Chuỗi 108 hạt 6li gỗ xoắn có điểm chùy kim cang và xen hạt quấn tay 3-4 vòng

150,000₫

Tràng hạt gỗ 108 hạt 12li lần hạt niệm Phật, đeo cổ, trì kinh khóa lễ

250,000₫

Tràng hạt 108hạt gỗ quỷ kiến sầu 10li đeo cổ, quấn tay trừ tà:

350,000₫ 320,000₫

Chuỗi 108 hạt gỗ thơm 8li quấn tay 4 vòng, lần hạt đeo cổ bình an

120,000₫

Tràng hạt 108 gỗ 8 li 5 màu ngũ hành quấn tay, đeo cổ hợp phong thủy

160,000₫

Chuỗi tràng gỗ 6li nâu đỏ 108hạt có hồ lô chữ Phật cầu bình an cát ctường

80,000₫ 70,000₫

Chuỗi gỗ màu nâu đỏ 108 hạt đeo cổ, 6li đeo tay quấn 3 vòng

80,000₫ 60,000₫

Chuỗi gỗ màu đen điểm đỏ 108 hạt 6 li quấn 3 vòng

80,000₫ 60,000₫