5. Gỗ huyết long (HUYẾT RỒNG) NU lưu thông khí huyết tốt, trừ tà, bình an, tài lộc

Sắp xếp theo:

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) hạt trụ 12li trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

470,000₫
Mã SP: HLnu12

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) hạt trụ 14,5li trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

499,000₫
Mã SP: Nuhlongtru14

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) không hồ lô 12li 17 hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

330,000₫
Mã SP: NuHlong12

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) không hồ lô 16,5li 13hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

470,000₫
Mã SP: nuHlong16,5

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) không hồ lô 18li 14hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

580,000₫
Mã SP: nuHLong18

Chuỗi gỗ Nu huyết long (huyết rồng) 10li 18 hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe

270,000₫
Mã SP: nugoHL10

Chuỗi hạt mân côi gỗ huyết long Nu 10 li xỏ xen đá kim sa và bạc Thái tăng tác dụng phong thủy

350,000₫
Mã SP: MCG0001

Vòng tay bình an gỗ huyết long 16li mix đầu Phật Thích ca xi bạc Thái

710,000₫
Mã SP: HLnu16Phatbac

Vòng tay gỗ huyết long Nu 14li mix Tỳ hưu bạc tài lộc 2,5x1,5cm

640,000₫
Mã SP: HLnu14THbac