1. Gỗ huyết long (HUYẾT RỒNG) NU, huyết long thấu quang, huyết long sọc lưu thông khí huyết tốt, trừ tà, bình an, tài lộc

Sắp xếp theo:

Chuỗi gỗ bình an huyết long (huyết rồng) có hồ lô 10li 18 hạt

160,000₫ 90,000₫
Mã SP: HLsocHL10

Chuỗi gỗ bình an huyết long (huyết rồng) không hồ lô 8li thấu quang 21 hạt bình an tài lộc cho nữ

240,000₫ 180,000₫
Mã SP: GLON08001

Chuỗi gỗ bình an huyết long (huyết rồng) thấu quang có hồ lô 10li 18 hạt

190,000₫
Mã SP: HLTQ10

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) hạt trụ 12li trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

480,000₫ 430,000₫
Mã SP: HLnu12

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) hạt trụ 14,5li trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

499,000₫
Mã SP: Nuhlongtru14

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) không hồ lô 14li trừ tà, lưu thông khí huyết

430,000₫
Mã SP: NuHL14

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) không hồ lô 16,5li 13hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

470,000₫
Mã SP: HLN160002

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) không hồ lô 18li 13hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

580,000₫
Mã SP: nuHLong18

Chuỗi gỗ Nu huyết long (huyết rồng) 10li 18 hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe

270,000₫ 250,000₫
Mã SP: nugoHL10

Chuỗi hạt mân côi gỗ huyết long 10 li thấu quang tác dụng bình an, trừ tà, thu hút tài lộc, hàng hiếm

290,000₫ 210,000₫
Mã SP: GLONC10003

Chuỗi hạt mân côi gỗ huyết long thấu quang 10 li xỏ xen đá kim xa 4li và 2 viên bạc Thái 925 mix thánh giá gỗ cẩm lai

350,000₫ 230,000₫
Mã SP: GLONC10002

Chuỗi hạt mân côi gỗ huyết long thấu quang 12 li tác dụng phong thủy độc đáo

330,000₫ 280,000₫
Mã SP: McHLT12

Chuỗi hạt mân côi gỗ huyết long thấu quang12 li mix thánh giá pha lê Ý cho tay Nam

399,000₫ 330,000₫
Mã SP: mcHL12PL

Chuỗi huyết long (huyết rồng) Nu 12li 17 hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

330,000₫ 310,000₫
Mã SP: NuHlong12

Chuỗi mân côi gỗ huyết long Nu (lâu năm và hiếm) 50 kinh hạt tròn 8li thắt tay

500,000₫ 400,000₫
Mã SP: mcHLNu50

Chuỗi mân côi gỗ huyết long nu 12 li loại A lâu năm thánh giá pha lê Ý

370,000₫
Mã SP: MCHLNU12

Chuỗi mân côi gỗ huyết long nu 14li loại A lâu năm thánh giá pha lê Ý

490,000₫ 460,000₫
Mã SP: MCHLNu14

Chuỗi mân côi gỗ huyết long sọc 16li mix thánh giá pha lê Ý

290,000₫ 200,000₫
Mã SP: HLsoc16

Chuỗi mân côi gỗ huyết long thấu quang 10li mix thánh giá pha lê Ý xỏ xen đá kim sa thiết kế độc đáo cho tay nữ nhỏ

360,000₫ 250,000₫
Mã SP: GLONC10004

Chuỗi mân côi gỗ quý huyết long sọc 16li cho nam trên 63Kg bình an, trừ tà, tốt cho sức khỏe thánh giá 2 mặt

230,000₫ 140,000₫
Mã SP: MCHLsox16

Chuỗi niệm phật gỗ huyết long NU 20 li 18 hạt lâu năm

695,000₫ 590,000₫
Mã SP: HL2018

Chuỗi tràng hạt 8li 108 hạt gỗ huyết long (huyết rồng) thấu quang quấn tay 4-5 vòng, lần hạt niệm Phật, đeo cổ

420,000₫ 350,000₫
Mã SP: HL10808

Chuỗi tràng hạt hạt gỗ huyết long thấu quang (huyết rồng)10 li 108 bình an, tài lộc, lần hạt niệm Phật, đeo cổ, trừ tà, tốt cho sức khỏe

780,000₫ 470,000₫
Mã SP: HLThQ10810

Gỗ Huyết long Nu mix tỳ hưu bạc Thái xi vàng 16li trừ tà, sức khỏe tài lộc dành cho tay nam

780,000₫
Mã SP: HLNTH16