1. Gỗ huyết long (HUYẾT RỒNG) NU, huyết long thấu quang, huyết long sọc lưu thông khí huyết tốt, trừ tà, bình an, tài lộc

Sắp xếp theo:

Chuỗi gỗ bình an huyết long (huyết rồng) có hồ lô 10li 18 hạt

140,000₫ 70,000₫
Mã SP: HLsocHL10

Chuỗi gỗ bình an huyết long (huyết rồng) không hồ lô 8li thấu quang 21 hạt bình an tài lộc cho nữ

240,000₫ 100,000₫
Mã SP: GLON08001

Chuỗi gỗ bình an huyết long (huyết rồng) thấu quang có hồ lô 10li 18 hạt

190,000₫ 130,000₫
Mã SP: HLTQ10

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) hạt trụ 14,5li trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

499,000₫ 399,000₫
Mã SP: Nuhlong14

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) không hồ lô 14li tài lộc, lưu thông khí huyết, trừ tà.

450,000₫
Mã SP: HLNuHL14

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) không hồ lô 14li trừ tà, lưu thông khí huyết

430,000₫
Mã SP: HLN14

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) không hồ lô 16,5li 13hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

470,000₫
Mã SP: HLN160002

Chuỗi gỗ bình an NU huyết long (huyết rồng) không hồ lô 18li 13hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

580,000₫
Mã SP: nuHLong18

Chuỗi gỗ huyết long nu 8li quấn tay, đeo cổ lần hạt niệm Phật

499,000₫
Mã SP: HLN10808

Chuỗi gỗ Nu huyết long (huyết rồng) 10li 18 hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe

270,000₫ 220,000₫
Mã SP: nugoHL10

Chuỗi gỗ NU huyết long (huyết rồng) hạt trụ 12li trừ tà, giúp lưu thông khí huyết

480,000₫ 380,000₫
Mã SP: HLnu12

Chuỗi hạt mân côi gỗ huyết long 10 li thấu quang

150,000₫
Mã SP: McTQHL10

Chuỗi hạt mân côi gỗ huyết long 10 li thấu quang tác dụng bình an, trừ tà, thu hút tài lộc, hàng hiếm

200,000₫ 150,000₫
Mã SP: GLONC10003

Chuỗi hạt mân côi gỗ huyết long Nu 12 li tác dụng phong thủy độc đáo

320,000₫ 270,000₫
Mã SP: McHLN12

Chuỗi hạt mân côi gỗ huyết long Nu 14li tay nam 70-85kg mix thánh giá gỗ khắc tia lazer độc đáo

400,000₫
Mã SP: mcHL14PL

Chuỗi hạt mân côi gỗ huyết long thấu quang 10 li xỏ xen đá kim xa 4li và 2 viên bạc Thái 925 mix thánh giá gỗ cẩm lai

350,000₫ 180,000₫
Mã SP: GLONC10002

Chuỗi huyết long (huyết rồng) Nu 12li 17 hạt trừ tà, giúp lưu thông khí huyết, có lợi cho sức khỏe.

330,000₫ 310,000₫
Mã SP: NuHlong12

Chuỗi mân côi 50 kinh gỗ huyết long Nu 8li thánh giá Ý trừ tà dây tết tay độc đáo

690,000₫
Mã SP: mcHLN50

Chuỗi mân côi gỗ huyết long Nu (lâu năm và hiếm) 50 kinh hạt tròn 8li thắt tay

545,000₫ 380,000₫
Mã SP: mcHLNu50

Chuỗi mân côi gỗ huyết long nu 12 li loại A lâu năm thánh giá pha lê Ý

390,000₫ 300,000₫
Mã SP: MCHLNU12

Chuỗi mân côi gỗ huyết long nu 14li loại A lâu năm thánh giá pha lê Ý

490,000₫ 430,000₫
Mã SP: MCHLNu14

Chuỗi mân côi gỗ huyết long sọc 16li cho nam trên 68Kg (Mẫu 2)

200,000₫ 130,000₫
Mã SP: McHLS16

Chuỗi mân côi gỗ huyết long sọc 16li mix thánh giá pha lê Ý

285,000₫ 195,000₫
Mã SP: HLsoc16

Chuỗi mân côi gỗ huyết long thấu quang 10li mix thánh giá pha lê Ý xỏ xen đá kim sa thiết kế độc đáo cho tay nữ nhỏ

360,000₫ 250,000₫
Mã SP: GLONC10004