3. Thạch anh tóc đen

Sắp xếp theo:

Chuỗi mân côi thạch anh đen tóc kính lõi 10li thánh giá pha lê hợp mệnh Mộc và Thủy thiên nhiên 100%

1,100,000₫
Mã McTDenKL10

Chuỗi mân côi thạch anh tóc đen 10 li Vip 4A, hạt nhỏ 5li 7A

1,650,000₫ 1,299,000₫
Mã TATD1047A

Chuỗi mân côi thạch anh tóc đen 7A 9 li xen 4,5li tự nhiên Vip hợp mệnh Thủy và Mộc

1,600,000₫
Mã TATDenKL09

Chuỗi mân côi thạch anh tóc đen vip 10,7 li xen 5,5li Vip 5A hàng hiếm

3,390,000₫
Mã mctden115

Chuỗi mân côi thạch anh tóc đen vip 11,5-12li Vip 4A

2,000,000₫
Mã McTDen125A

Thạch anh tóc đen Brazil 8,2li -8,5li Vip 7A trong nhiều tóc thiên nhiên hợp mệnh Thủy, Mộc

2,300,000₫
Mã TD08026A

Thạch anh tóc đen thiên nhiên 100% 11li=11mm 4A 18 hạt hợp mệnh Thủy và Mộc

2,350,000₫
Mã TATD12004

Thạch anh tóc đen thiên nhiên 100% 6 li hạng 7A và thánh giá pha lê Áo siêu đẹp

1,499,000₫ 1,349,000₫
Mã TD3A06

Thạch anh tóc đen thiên nhiên 100% 6,7li hợp mệnh Thủy, Mộc

890,000₫
Mã TATD08002