3. Thạch anh tóc đen

Sắp xếp theo:

Chuỗi mân côi thạch anh đen tóc kính lõi 10li thánh giá pha lê hợp mệnh Mộc và Thủy thiên nhiên 100%

800,000₫
Mã SP: TATDenKL10

Chuỗi mân côi thạch anh tóc đen tư nhiên 9li Vip hợp mệnh Thủy và Mộc

999,000₫
Mã SP: TATDenKL09

Chuỗi mân côi thạch anh tóc đen vip 10,5 -11li Vip 4A

1,650,000₫
Mã SP: TATD105A

Chuỗi mân côi thạch anh tóc đen vip 11,5-12li Vip 4A

2,200,000₫
Mã SP: TD11

Thạch anh tóc đen Brazil 8,2li -8,5li Vip 5A trong đẹp thiên nhiên hợp mệnh Thủy va Mộc

1,800,000₫
Mã SP: TD0802

Thạch anh tóc đen thiên nhiên 100% 11li=11mm 4A 18 hạt hợp mệnh Thủy và Mộc

2,250,000₫
Mã SP: TATD12004

Thạch anh tóc đen thiên nhiên 100% 6 li hạng 3A đẹp và nhiều tóc hợp mệnh Thủy, Mộc

799,000₫
Mã SP: TD3A06

Thạch anh tóc đen thiên nhiên 100% 6,7li hợp mệnh Thủy, Mộc

650,000₫
Mã SP: TATD08002

Vòng tay thạch anh tóc đen 14,5li kín lõi thiên nhiên 100% cho tay nam

3,100,000₫
Mã SP: TDENK14

Vòng tay thạch anh tóc đen 10,6li vip 4A hợp mệnh Thủy và Mộc

2,700,000₫
Mã SP: TDen10,6

Vòng tay thạch anh tóc đen 11,5li 17 hạt loại 5A

2,200,000₫
Mã SP: TATD12001

Vòng tay thạch anh tóc đen 13li Vip 5A cực đẹp hợp mệnh Thủy và Mộc

3,500,000₫
Mã SP: Tden13

Vòng tay thạch anh tóc đen 7li 5A vip mệnh Thủy, mộc

1,400,000₫
Mã SP: TDen075A

Vòng thạch anh tóc đen 10,5li loại 4A VIP thiên nhiên hợp mệnh Thủy, Mộc

2,600,000₫
Mã SP: TD4A10,5