Chuỗi tràng hạt đá các loại 108

Sắp xếp theo:

Chuỗi tràng hạt 6 li đá mắt hổ vàng nâu đẹp 108 hạt và hình hoa sen bằng bạc thật (quấn 3 vòng tay to, nữ quấn 4 vòng)

900,000₫ 870,000₫
Mã MHNB06001

Chuỗi tràng hạt mã não 3 màu 8 li 108 hạt lần hạt niệm Phật bình an hợp phong thủy

300,000₫ 250,000₫
Mã N10808003