0

Chuỗi hạt bồ đề tam bảo 108 hạt 10li lần hạt niệm Phật

650,000₫
Mã SP: Bdtambao10

Chuỗi bồ đề tam bảo 10li 108 hạt với mỗi hạt có ngấn hình tam giác, tượng trưng cho ba ngôi Phật Pháp Tăng.Đeo vòng bồ đề tam bảo thể hiện tâm từ bi, trí tuệ và mong muốn bình an trong cuộc sốngĐặc điểm: mỗi hạt(quả) được thu hoạch...

Chuỗi bồ đề tam bảo 10li 108 hạt với mỗi hạt có ngấn hình tam giác, tượng trưng cho ba ngôi Phật Pháp Tăng.

Đeo vòng bồ đề tam bảo thể hiện tâm từ bi, trí tuệ và mong muốn bình an trong cuộc sống

Đặc điểm: mỗi hạt(quả) được thu hoạch tự nhiên, có qua mài tròn để lộ lên ngấn hình tam giác.

Kích thước: hạt tròn 10li

108 hạt: Tượng trưng cầu chứng 108 tam muội, xóa tan 108 phiền não, đem lại sự may mắn cho gia chủ. Chuỗi tràng hạt bồ đề tam bảo 108 dùng để đọc kinh, niệm Phật, cầu bình an, ngoại ra các tông phái mật tông, tinh độ ... còn xem đây là một trong những pháp khí tu học hàng ngày.

Hạt bồ đề hay còn goi bodhi, chuỗi hạt bồ đề theo nguyên âm là bodhi mala, và bodhi dịch ra nghĩa là "mở rộng", thường hạt bồ đề rất được ưa chuộng bởi các phật tử dùng làm chuỗi hạt nguyện cầu, sở dĩ được ưa chuộng vì từ trước đến nay có rất nhiều vì bồ tát lẫn các đại thành tựu giả đã thuyết rất nhiều về công hiệu của hạt Bồ Đề

Hạt bồ đề có ý nghĩa trong mỗi chúng ta đều có chủng tử bồ đề. Đức Phật nói :”Ta là Phật đã thành, Chúng sinh là Phật sẽ thành”. Lần chuỗi hạt bồ đề với người học Phật giúp chúng ta luôn tinh tấn, học tập theo gương đức Phật và để giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc, tâm an nhiên, tự tại.

"Kinh Pháp Hoa" trong Phẩm Phổ Môn có nói về việc Ngài Vô Tận Ý cởi Chuỗi Anh Lạc giá trị trăm nghìn lượng vàng dâng lên cúng dường Đức Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Vua Ấn Độ Tỳ Lưu Ly thỉnh Đức Phật Thích Ca dạy cho pháp môn diệt trừ phiền não, Phật dạy nhà vua dùng hạt một loại cây gọi là “Vô Hoạn Tử” hay là “Bồ Đề Tử” xâu thành chuỗi để niệm danh hiệu Phật thì sẽ tiêu trừ mọi phiền não.

Chính bởi vậy lần chuỗi Bồ Đề mang ý nghĩa tâm linh vô cùng to lớn, nhắc nhở chúng ta luôn tinh tấn, noi gương Đức Phật Thích Ca khi xưa chịu bao khổ nạn, khó khăn để chứng ngôi Chánh Giác, độ thoát cho chúng sinh khỏi vòng luân hồi khổ đau.

Nói về công đức của người lần chuỗi Bồ Đề Niệm Phật, Kinh Hiệu Lượng Sổ Châu Công Đức chép rằng:
“Bồ tát Văn Thù Sư Lợi vì muốn đem lợi ích cho mọi hữu tình dùng tâm đại bi bảo đại chúng rằng:
– Nếu ai dùng sắt làm tràng hạt mà trì tụng một lần phước bằng 5 lần không niệm.
– Nếu ai dùng đồng đỏ làm tràng hạt mà trì tụng một lần phước bằng 10 lần không niệm
– Nếu ai dùng thất bảo(vàng, bạc, san hô, hổ phách, mã não…) làm tràng hạt mà trì tụng một lần phước bằng 100 lần không niệm
– Nếu ai dùng hạt Mộc hoạn tử làm tràng hạt mà trì tụng một lần phước bằng 1.000 lần không niệm.
– Nếu ai dùng hạt sen làm tràng hạt mà trì tụng một lần phước bằng 10.000 lần không niệm.
– Nếu ai dùng hạt Bồ đề làm tràng hạt mà cầm, đeo hoặc trì tụng thì phước đức đó không sao tính được.

click nút "Mua ngay" để đặt hàng. đến mua trực tiếp tại shop từ T2-T7 (8g-20). Chủ Nhật nghỉ

Sản phẩm khuyến mãi