0

Menu

Phật bản mệnh đá mắt hổ 3,5x2,5 cm tuổi Mùi và tuổi Thân là Như Lai Đại Nhật

420,000₫
Mã SP: Phatmuithan

Phật bản mệnh tuổi Mùi và tuổi Thân là phật bản mệnh Như Lai Đại Nhật đá mắt hổ 3x4cm

Chất liệu: Đá mắt hổ vàng nâu thiên nhiên 100%

KKích thước : 3,5x2,5cm

Phật bản mệnh Như Lai Đại Nhật có tên tiếng Phạn là Vairochana, dịch thành Phật Ma Ha Tỳ Lô Giá Na, đọc ngắn gọn là Phật Tỳ Lô Giá Na. Biểu trưng cho Phật Đà từ bi ban cho chúng sinh vô lượng ánh sáng Phật gia trì. Giống như mặt trời dưới trần gian, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, khôn ngu, tốt xấu, với vạn vật đều bình đẳng.

Ngài là Bản tôn và cũng là Phật căn bản tối thượng được cung phụng bởi Mật giáo. Kinh điển căn bản là Đại Nhật kinh sớ. Dù trong Thai Tạng giới hay Kim Cương giới của Đông Mật hoặc Hành Bộ, Sự Bộ thuộc về Tạng Mật, ngài đều có địa vị cao cả. Trong Tứ bộ Mật tục của Phật giáo tạng truyền, thuộc bộ Như lai trong Tục bộ và Hành bộ.

Sản phẩm khuyến mãi