0

Đồng xu ngũ phúc lâm môn treo cổng chính

190,000₫
Mã SP: dxnguphuc

Đồng xu ngũ phúc lâm mônÝ nghĩa ngũ phúc lâm mônNgũ phúc lâm môn (五 福 臨 門) Ngũ: Năm, thứ năm. Phúc: phước, điều may mắn tốt lành. Lâm: tới. Môn: cửa, nhà. Ngũ phúc lâm môn (五 福 臨 門) là năm điều phước đến nhà.Đây là câu...

Đồng xu ngũ phúc lâm môn

Ý nghĩa ngũ phúc lâm môn
Ngũ phúc lâm môn (五 福 臨 門)

Ngũ: Năm, thứ năm.
Phúc: phước, điều may mắn tốt lành.
Lâm: tới.
Môn: cửa, nhà.

Ngũ phúc lâm môn (五 福 臨 門) là năm điều phước đến nhà.
Đây là câu chúc tụng mà mọi người Việt nói riêng (người Hoa nói chung) thường dùng để chúc người cất nhà mới, ăn lễ Tân gia.

Theo Kinh Thư, Ngũ phúc ở vào Trù thứ 9 trong Hồng Phạm Cửu Trù, gồm:
· Nhứt viết Thọ.
· Nhị viết Phú.
· Tam viết Khang ninh.
· Tứ viết Du hảo đức.
· Ngũ viết Khảo chung mệnh.

Nghĩa là:
· Một là Thọ (sống lâu).
· Hai là Phú (giàu).
· Ba là Khang ninh (mạnh khỏe, an vui).
· Bốn là Du hảo đức (yêu chuộng cái đức).
· Năm là Khảo chung mệnh (chết già được trọn đời).

Đó là theo Kinh Thư. Ngoài ra, người ta còn nói:
Ngũ phúc gồm: Phú, Quí, Thọ, Khang, Ninh.

Sản phẩm khuyến mãi